Du er her

Pasient- og brukerrettighetsloven

Skrevet av Tore Høgås man, 01/04/2016 - 10:13

Innføring i Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap 4A er et viktig tema i hverdagen vår. Vi vil her legge til rette en arbeidsform som kommunene kan bruke for å få ut informasjon til alle sine ansatte. Det er ønskelig at alle ansatte skal delta for å få en felles forståelse. På denne måten blir det enklere å ta opp saker til refleksjon når alle har samme kunnskap om temaet, se vedlagt anbefaling.

Vi anbefaler at kommunene setter i gang grupper på 5-7 personer

Nødvendige fasiliteter må legges til rette slik som:

  • Eget møterom
  • Disponibel PC
  • Ønskelig med tilgang til prosjektor

Følgende metode anbefales:

  • Gruppen går gjennom det nettbaserte kurset
  • Diskusjon ved hvert kapittel før hver besvarelse avgis
  • Avsluttes med en sluttprøve som ligger i det nettbaserte kurset
  • Gjennomgang av besvarelse/fasit umiddelbart etterpå, inkludert tid til refleksjon feks med utgangspunkt i egne erfaringer

Hver enkelt kommune må lage en plan for gjennomføringen med tanke på tidspunkt og gruppesammensetning. For eksempel sette opp tidspunktene og la ansatte selv melde seg på når det passer for dem.