Du er her

Om siden

Skrevet av Tore Høgås fre, 12/04/2015 - 12:33

Gjennom interkommunalt samarbeid på Fosen, Fosen Helse IKS,  har kommunene blitt enige om en felles kompetansesatsing for helsepersonell. Som et resultat av dette er Fosen Helsekompetanse etablert som et fast tilbud.

Valgte tema i Kompetanseportalen tar utgangspunkt i blant annet nasjonale krav og forventninger til kommunene beskrevet i St.meld nr. 47-Samhandlingsreformen, Morgendagens omsorg, Omsorgsplan 2020, Meld.St.26-Fremtidens primærhelsetjeneste og forøvrig til enhver tid gjeldende nasjonale mål og føringer. Dette inkluderer også satsingsområder i et forebyggende perspektiv.

Hva er Fosen Helsekompetanse?

Det er et IKT-basert kompetanseprogram for styrking av helsearbeideres kompetanse på Fosen.
Kompetanseprogrammet inneholder:

  • Forelesninger via videokonferanser
  • Nettbaserte kurs når det passer deg
  • Fagnett - en møteplass på nett innenfor ønskede fagområder og/eller faggrupper dedikert helsepersonell på Fosen
  • Diskusjonsforum
  • Andre allerede eksisterende relevante videokonferanseforelesninger og nettbaserte kurs i regi av www.helsekompetanse.no
Hvem er programmet for?
  • Alle ansatte innen helsetjenesten i Fosen-kommunene
  • Det kreves tilgang til internett
Hvordan komme i gang?
  • Ulike kurs annonseres på denne siden i tillegg til oppslag på arbeidsplassen
  • Påmelding til nærmeste leder
  • Ved deltakelse i kurs og fagnett vil du få brukernavn og passord tilsendt fra helsekompetanse.no