Du er her

Nyttige lenker

Skrevet av Tore Høgås man, 12/14/2015 - 09:05
Tittel/Lenke Beskrivelse
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av satsingen ”Undervisningssykehjem” som startet i 1999.
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Hvert fylke er representert med et sykehjem og en hjemmesykepleie. Åfjord kommune representerer Sør-Trøndelag
Helsebiblioteket                     Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til  fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell
Helsedirektoratet Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.