Du er her

Nyttige lenker

Skrevet av Tore Høgås man, 12/14/2015 - 08:05
Tittel/Lenke Beskrivelse
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Fra 1. januar 2017 vil det være ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren.
Utviklingssentrene har en nøkkelrolle i utvikling av fremtidsrettede omsorgstjenester. Det er et stort behov for å spre og implementere ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. Det er utarbeidet et samfunnsoppdrag for utviklingssentrene som setter rammene for arbeidet. Dette kan du lese mer om her.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Åfjord kommune skal ha status som vertskommune for utviklingssenteret i Sør-Trøndelag.

USHT i Sør-Trøndelag skal bidra til å sikre kvaliteten i sykehjem og hjemmetjenesten gjennom fag –og tjenesteutvikling, spredning, implementering av ny kunnskap og løsninger ut fra nasjonale, regionale og lokale føringer i Fylket.
Helsebiblioteket                     Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til  fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell
Helsedirektoratet

Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.  

Sjelden.no

Sjelden.no er læringsportalen for fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser og er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. 

Kompetansesenteret for sjeldne diagnoser arbeider for kompetanseutvikling, kompetansespredning og likeverdige tjenester.  Sjelden.no skal bidra til at relevant, kvalitetssikret kunnskap er tilgjengelig for våre målgrupper når behovet for informasjon om sjeldne diagnoser er tilstede.

Sjelden.no tilbyr oppdaterte, relevante og tilgjengelige kurs og digitale læringsressurser med høy kvalitet.

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. 

Det er laget for ansatte som vil være med på å skape bedre tjenester for innbyggerne i sin kommune. Samveis er det første komplette verktøyet som følger innovasjonsprosesser fra A til Å, fra før prosjekter starter, gjennom forankring og forberedelser, via tjenesteinnovasjonsfasen, overgang til drift og gevinstrealisering med målinger.

Metodikken er generell og kan brukes innenfor alle kommunale sektorer.