Du er her

Legemiddelhåndtering

Skrevet av Tore Høgås man, 01/04/2016 - 14:48

Introduksjon til legemiddelhåndteringskurs

Start kurset

Vi tilbyr nå E-læringskurs i legemiddelhåndtering.

Norsk Helseinformatikk (nhi) jobber for kompetanseheving blant personell på flere nivå i helsetjenesten og har utviklet e-læringskurs i legemiddelhåndtering for pleie og omsorgspersonell i kommunene.

Sykepleiere / Vernepleiere

(Kurs på 5 timer og mer for sykepleiere er godkjent av NSF som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist/spesialsykepleier. Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende. )

Grunnkurs

 • Legemiddelhåndtering (12t)
 • Legemiddelhåndtering barn (12t)
 • Kosthold og ernæring
 • HLR, basal voksne (1t)

Oppfriskningskurs

 • Generell legemiddelhåndtering (5t)
 • Legemidler til eldre (5t)
 • Epilepsi, legemidler, utviklingshemming (7t)
 • Legemidler ved diabetes (5t)
 • Legemidler ved hjerte-kar sykdom (5t)
 • Legemidler, rus og psykiatri (5t)
 • Medikamentregning (8t)

Helsefagarbeider

Grunnkurs

 • Legemiddelhåndtering (12t)
 • HLR, basal voksne (1t)

Oppfriskningskurs

 • Generell legemiddelhåndtering (4t)
 • Legemidler til eldre (4t)
 • Epilepsi, legemidler, utviklingshemming (4t)
 • Legemidler ved Diabetes (4t)
 • Legemidler ved hjerte-kar sykdom (4t)
 • Legemidler, rus og psykitari (4t)
 • Observasjonskompetanse (5t)

Assistenter og medhjelpere

 • Legemiddelhåndtering (4t)
 • Observasjonskompetanse (5t)
 • HLR, basal voksne (1t)

Oppfrisknings-/temakurs

 • Epilepsi, legemidler, utviklingshemming (4t)
 • Legemidler til eldre (4t)

Kursene er svært relevante for praksis med klassiske problemstillinger og potensielle avvikssituasjoner som ofte oppstår i kommunehelsetjenesten.

NHI med Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som utgangspunkt, har utviklet E-læring i Legemiddelhåndtering. Fosenkommunene ønsker å benytte E-læringstilbudet for sine ansatte, og har ingått en avtale med NHI.

Ta kontakt med din Avdelingsleder for å høre hvilket kurs du bør ta, og om du får dekt kursutgiftene av kommunen.

Supporthenvendelse

 • Support telefon   73 89 47 60
 • Support e-post   salg@nhi.no

Ta kontakt ved spørsmål