Du er her

Medisinsk-teknisk utstyr Fosen

Skrevet av Tore Høgås man, 11/07/2016 - 10:19

Fosen Helse IKS har utviklet e-læringskurs i medisinsk teknisk utstyr til bruk for helsepersonell i de samarbeidende kommuner på Fosen.

Kurset består av flere del-kurs som gir sertifisering til å administrere ulike typer medisinsk teknisk utstyr på arbeidsplassen.

Vi anbefaler at arbeidsgiver gjør kursene obligatorisk og tilrettelegger opplæring for sine ansatte for å sikre sertifisering og resertifisering. Myndighetene har lovpålagte krav til faglig forsvarlighet både for arbeidsgiver og helsepersonells yrkesutøvelse. Dette er hjemlet i:

  • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 4-1 krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet
  • Lov om helsepersonell § 4 krav til helsepersonells yrkesutøvelse

Målgruppe:
Sykepleiere og vernepleiere i Fosen-kommunene og som håndterer medisinsk teknisk utstyr.

Hvordan komme i gang:
Bruk påmeldingsskjemaet for å bli innmeldt i kurset. Når du er innmeldt, vil du motta epost med all informasjon du trenger for å komme i gang.
Dersom du allerede er innmeldt, kan du bare trykke
 på "Start kurset".