Du er her

Kreft og lindrende behandling

Skrevet av Tore Høgås man, 05/30/2016 - 09:57
Fagnett kreftomsorg og lindrende behandling er en samarbeidsarena for kreftsykepleiere og andre fagpersoner som jobber innen dette fagfeltet.  

Hensikten med å møtes på fagnett er å fremme faglig utvikling og gjennom dette forbedre tjenestetilbyd for kreftrammede og andre alvorlig syke samt deres pårørende.

Her kan vi diskutere forskjellige faglige problemstillinger, dele kunnskap, spørre kollegaer om råd eller jobbe sammen i konkrete prosjekter.

Motivet er å skape en tett samarbeidende interkommunal faggruppe med bedre kreftomsorg og lindrende behandling som et felles mål.

Ansvarlig for faglig innhold:

Kreftkoordinator på Fosen:
Kreftsykepleier Merike Pallas  
Tlf: 94 83 68 02  
E-post: merike.pallas@fosen-helse.no  

 

Ansvarlige for fagnettet:
Karita Lysvand
Leksvik kommune
Kompetansekoordinator Fosen Helsekompetanse

Rita Langvold
Bjugn kommune
Kompetansekoordinator Fosen Helsekompetanse