Du er her

Fagnett: Geriatri

Skrevet av Tore Høgås man, 01/04/2016 - 15:01
Fagnettet har to fagområder:
 • Geriatri  
  Fagnettet har sin bakgrunn i Prosjekt Geriatri. Medlemmene representerer St Olavs hospital, Fosenregionen og Fjellregionen

  Prosjektets målsetting:

  • Utvikle helhetlig pasientforløp mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

   Åpen telefonkontakt dagtid: tlf 72825091 for:
  • Avtale Videokonferanse for konsultasjoner
  • Avtale Videokonferanse for å diskutere vanlige problemstillinger
    
   Kontaktperson:
   Betty Bikset, St. Olavs hospital
 • Demens
  Fagnettet består av fagpersoner fra alle samarbeids-kommunene. Hver kommune har sine demenskontakter og har sammen dannet en ressursgruppe for demensomsorgen på Fosen.
  Ressursgruppens målsetting:
  • skape et samarbeid for demenskontaktene på tvers av kommunegrensene 
  • bidra til faglig utvikling ved å lære av hverandre 
  • benytte hverandres erfaring og kompetanse
  • utvikle og forbedre demensomsorgen i kommunene

Kontaktperson: Barbro Ugedal,  Åfjord Helsesenter

 

Demenskontaktene i Fosen:

Åfjord demensteam
Barbro Ugedal, sykepleier barbro.ugedal@afjord.kommune.no Åfjord helsesenter                   
Karin Dokset, ergoterapeut karin.dokset@aafjord.kommune.no Åfjord helsesenter
Rigmor Hosen, hjelpepleier rigmorhosen@hotmail.com Åfjord hjemmetjeneste
Erna S Berdahl, hjelpepeier sberdahl@online.no Åfjord hjemmetjeneste
Ørland demensteam
Aina Antonsen, sykepleier           aifoan@broadpark.no                               Ørland sykehjem og legekontor      
Kristin Ljøkelsøy, sykepleier  kristinlj21@hotmail.com Ørland sykehjem
Bjugn demensteam
Elin Eriksen Rødsjø, sykepleier   elin.eriksen.rodsjo@bjugn.kommune.no  Bjugn skjermet enhet                     
Marie Vansvik, vernepleier marie.vansvik@bjugn.kommune.no Bjugn skjermet enhet
Trine Ekrem, hjelpepleier trineek@live.no Bjugn hjemmetjeneste
Maria Wahl-Olsen, sykepleier maria.wahl-olsen@bjugn.kommune.no Bjugn hjemmetjeneste
Roan demensteam
Solveig Harsvik, sykepleier        solveig.harsvik@roan.kommune.no      Roan helsetun                             
  Leksvik demensteam
Mona Saltvik, sykepleier                          mona.saltvik@leksvik.kommune.no                          Leksvik helsetun                                           
Anne Kristine Selseth, sykepleier annese.selseth@gmail.com Leksvik helsetun

                                                                                                                  Rissa demensteam

Bente Vårum, demenskoordinator                                      bente.varum@rissa.kommune.no                                                                 Rissa hjemmesykepleie                                                               
Stine Kobberød, ergoterapeut stine.kobberrod@rissa.kommune.no  Rissa ergoterapitjeneste


Ansvarlig for fagnettet:

Karita Lysvand
Leksvik kommune
Kompetansekoordinator Fosen Helsekompetanse

Rita Langvold
Bjugn kommune
Kompetansekoordinator Fosen Helsekompetanse