Du er her

Fagnett: Fagutvikling Sykepleie Fosen

Skrevet av Tore Høgås man, 01/04/2016 - 14:59
Gruppen ble opprettet februar 2012 og består av 1-2 sykepleiere fra de ulike Fosenkommunene og jobber med sykepleiefaget i den daglige driften.
Gruppen setter søkelyset på" fagutvikling av sykepleie" og "sammen om kunnskap for bedre praksis".


Hovedfokusområder:

  • Utarbeide årlig aktivitetskalender
  • Bidra til å etablere og utvikle fagnett på nettportalen til Fosen Helse IKS
  • Bidra til å motivere kolleger i egen kommune til deltakelse i nettbaserte kurs og kompetanseheving i regi av Fosen Helsekompetanse
  • Utvikle og øke egen og andres trygghet i å benytte videokonferanseutstyr
  • Ta initiativ til, planlegge og gjennomføre 2 temamåneder pr. år. Tema i tråd med prioriterte fagområder definert i Felles Helse- og omsorgsplan Fosen eller andre gjeldende relevante føringer.
  • Kommunerepresentantene sørger for gjennomføring av aktiviteter i egen kommune

Styrende dokumenter:
St.mld. nr 47 (samhandlingsreformen), St.mld. nr 25 (2005-2006), Morgendagens omsorg, Primærhelsemeldingen og Helse- og Omsorgsplan Fosen 2013-2015 Forøvrig til enhver tid relevante statlige og lokale føringer.

Kontaktperson

Kjersti Groven  -  Fagleder ved Fosen Helse IKS`s Sengepost
tlf: 72514166
E-post: kjersti.groven@stolav.no

Ansvarlige for fagnettet:
Karita Lysvand
Leksvik kommune
Kompetansekoordinator Fosen Helsekompetanse

Rita Langvold
Bjugn kommune
Kompetansekoordinator Fosen Helsekompetanse