Du er her

Fagnett: Dokumentasjon

Skrevet av Tore Høgås man, 01/04/2016 - 14:58
En prosjektgruppe bestående av 12-14 personer som representerer de ulike kommunene på Fosen skal utvikle et felles system for en kvalitativ god og etisk riktig dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og omsorgstjenestene

Prosjektgruppen skal utvikle:

  • Felles brukermanual i EPJ (Profil og Gerica)
  • Felles veileder for dokumentasjon
  • E-læringsverktøy
  • Arrangere fagdag med tema dokumentasjon for alle ansatte innen helse- og omsorgssektoren på Fosen.

Prosjektledere:
Rigmor Valstad Bjørklund - avdelingsleder Bjugn kommune
Karen Lund Rasch Aune - avdelingsleder Ørland kommune

Deltakere fra kommunene:

Prosjektperiode:
2014-2015

Målgruppe:
Alle ansatte i helse- og omsorgssektoren på Fosen

Ansvarlige for fagnettet:
Karita Lysvand
Leksvik kommune
Kompetansekoordinator Fosen Helsekompetanse

Rita Langvold
Bjugn kommune
Kompetansekoordinator Fosen Helsekompetanse