Du er her

Etisk refleksjon

Skrevet av Tore Høgås man, 02/15/2016 - 08:51

I helse- og omsorgstjenestene handler etikk om service og kvalitet, om hvordan tjenestene bør være. Det handler også om holdninger, verdier og ferdigheter både hos den enkelte medarbeider og om organisasjonskulturen i staben som helhet. Et etisk dilemma er en valgsituasjon hvor vi opplever at vi må gå på akkord med verdier og normer vi er moralsk forpliktet av - situasjoner hvor vi opplever at det blir galt uansett hva vi gjør!

Etisk kompetanse har med faglig kvalitet å gjøre. Etisk kompetanse er evnen til å lytte aktivt, til å oppdage hvordan andre blir berørt, til å se hvilke verdier som kommer i klemme, hvilke moralske og juridiske plikter som settes på spill, hvilke alternative handlingsmuligheter som finnes.

Den beste treningen for å bygge opp kompetansen til å håndtere vanskelige etiske dilemmaer er trolig refleksjon over reelle vanskelige situasjoner sammen med andre.

Filmen er utviklet av HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) gjennom prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving

Vi anbefaler at kommunene setter i gang grupper på 5-7 personer for å kunne:

  • Øke bevisstheten rundt "etisk klokskap" og et bevisst forhold til egne verdier og holdninger.
  • Stimulere til etisk refleksjon.
  • Tydeliggjøre de etiske utfordringer og dilemmaer man står overfor i kommunehelsetjenesten.

Nødvendige fasiliteter må legges til rette slik som:

  • Eget møterom
  • Disponibel PC
  • Ønskelig med tilgang til projektor

Hver enkelt kommune må lage en plan for gjennomføringen med tanke på tidspunkt og gruppesammensetning. For eksempel angi tidspunkt og la ansatte selv melde seg på når det passer for dem. Filmen er delt opp i sekvenser som gjør det mulig å dele opp e-læringen, slik at enkeltsekvenser kan benyttes som tema på personalmøte, en utvidet lunch med refleksjon og lignende.