Du er her

Ny versjon av Fosen Helsekompetanse er nå tilgjengelig

Skrevet av Tore Høgås tir, 07/19/2016 - 09:30

I samarbeid med helsekompetanse.no v/UNN (Universitetet i Nord-Norge) har Fosen helsekompetanse sin portal fått universell utforming og et såkalt responsivt design. Det vil si digitale løsninger som bidrar til at alle i samfunnet kan dra nytte av innholdet.
Portalens innhold tilpasser seg automatisk ulike skjermformater - smarttelefon, lesebrett, dataskjermer og eventuelt andre verktøy tilpasset funksjonsevnen.

Dette er i tråd med gjeldende lovkrav av 1. juli 2014. For eksisterende nettsteder er fristen satt til 2021. Vi syns derfor det er flott at kompetanseportalen vår allerede nå fyller kravene om Universell Utforming.  

Vi håper at helsearbeidere spesielt på Fosen drar nytte av dette kompetanse- og kommunikasjonsverktøyet.