Kunnskap for bedre praksis

Kommer
Tema

Innovasjon i omsorg

Mannlig pasient i rehabilitering med hjelp av en pleier. Foto.
Kommer
Tema

Etikk

Mann og kvinne i diskusjon. Foto.
Åpent
Kurs

Diabetes Fosen

Måling av blodsukker fra pekefinger. Foto.
Åpent
Kurs

Etisk refleksjon

Sykepleier
        hjelper eldre kvinne med frokost. Foto.
Åpent
Kurs

Lindring ved livets slutt

Mannlig pasient som ligger på siden i senga mens en kvinnelig sykepleier steller ham. Foto.
Åpent
Kurs

Lær videokonferanse

To personer har en samtale via videokonferanse. Foto.
Åpent
Kurs

Pasient- og brukerrettighetsloven

Personer foran et symbol for helsetjenester. Grafikk.
Åpent
Kurs

Tannhelse

Ung kvinne som bruker tanntråd. Foto.
Betaling
Kurs

Legemiddelhåndtering

Lege med blå tabletter. Foto.
Passord
Forelesninger

Internundervisning

Tre sittende leger som noterer på hver sin notatblokk. Foto.
Logg inn
Kurs

Medisinskteknisk utstyr - Fosen

Medisinsk teknisk utstyr med en sykepleiers hanskekledde hender på. Foto.
Åpent
Kurs

Lindring ved kronisk sykdom

Gamle dama


Logg inn
Fagnett

Fagutvikling Sykepleie Fosen

Sykepleier med papirer. Foto.
Logg inn
Fagnett

Geriatri

Eldre mann som smiler og ser på en pleier. Foto.
Logg inn
Fagnett

Kreft og lindrende behandling

Eldre persons hender med en pleiers hånd liggende over. Foto.
Logg inn
Fagnett

Lederforum Helse- og Omsorg Fosen

Gruppe av ledere rundt et møtebord med papirer og kaffekopper. Foto.
Logg inn
Fagnett

Dokumentasjon

Arkivskuffer hvor en skuff er åpen, med en mappe som stikker ut. Foto.